ByBi er Oslos urbane birøkterlag, etablert i 2012. Samtidig er de en miljøorganisasjon med fokus på biologisk mangfold. De er organisert som et lokallag under Norges Birøkterlag, har rundt 300 medlemmer og er basert på frivillig innsats.

Bybi er brennende opptatt av bienes fantastiske verden, og de medisinske og kulinariske kvalitetene på deres biers honning, pollen og propolis.


ByBi